EFT – Emotional Freedom Techniques — techniky emoční svobody

EFT patří mezi metody energetické psychologie, která má dnes stále větší význam i mezi lékaři, psychology a psychiatry. Metoda EFT vznikla z metody TFT, psychologa dr. Rogera Callahana. Z této metody ji vytvořil Američan Gary Craig. Jedná se o jednoduchou, bezpečnou a účinnou terapeutickou techniku. Vychází z toho, že příčina všech negativních emocí spočívá v poruše energetického systému lidského těla. Byla původně vyvinuta k renovaci psychoterapie. Je to technika, kde emoční úleva vede k úplnému fyzickému uzdravení. Fyzické tělo se nedá oddělit od psychického těla a dnešní medicína ho odděluje. Dr. Callahan objevil spojnici mezi psychikou a tělem. Touto spojnicí je náš energetický systém (soustava meridiánů).

Jak vypadá terapie EFT


V průběhu terapie EFT je součástí psychologické práce s klientem stimulace vybraných akupresurních bodů poklepem konečků prstů. Ťukání na body způsobuje uvolnění energetického proudění v těle, dochází k doplnění energie v meridiánu, a tím i k odstranění řešeného problému. Pokud dojde k úspěšnému odstranění všech aspektů problému, je účinek EFT trvalý! Ve většině případů pocítíte úlevu hned nebo do několika dnů po sezení. Některé komplikovanější případy vyžadují více sezení, aby byly odstraněny všechny aspekty problému. Při práci s dětmi vždy pracuji i na rodičích, na prvním sezení pracujeme bez dítěte. Pokud je dítě příliš malé, aby dokázalo spolupracovat, lze na jeho problému pracovat přes maminku i bez jeho fyzické přítomnosti. EFT je technika nebolestivá, jemná a nemá vedlejší účinky.

Lze ji aplikovat na všechny problémy, včetně

 • stresu
 • únavy
 • nespavosti
 • úzkosti, strachů, nejistot
 • nízkého sebevědomí
 • fóbie
 • pocitů viny, bezmoci, lítosti
 • závislosti, nadváhy, kouření
 • traumat
 • různých zdravotních problémů, bolesti, alergií, kožních problémů…….
 • vážných onemocnění (od migrény po rakovinu)
 • dětských problémů, nočního pomočování, hyperaktivity problémů se školou
 • narušených partnerských, rodinných a pracovních vztahů
 • negativních přesvědčení blokujících Vaše finance a úspěch
 • nízké výkonnosti v práci
 • nalezení a dosažení životního cíle

Klient při EFT sedí a nesvléká se. Kontraindikace nejsou známy. Metoda EFT často pomohla i tam, kde kde všechny ostatní metody selhaly. Celkový čas sezení je 90 až 120 minut.

Více informací naleznete na stránkách www.eft.cz a www.eft-ahc.cz

Článek byl publikován v EFT – EMOTIONAL FREEDOM TECHNIQUES — techniky emoční svobody.

Comments are closed.