FREKVENČNÍ TERAPIE A POUŽÍVANÉ PŘÍSTROJE

Tuto metodu vynalezl Dr.Royal Raymond Rife (1888 – 1971), vědec, mikrobiolog, vytvořil pět supermikroskopů (čtyři z nich dosáhly zvětšení více než 30 000x), byl zřejmě prvním vědcem, který fyzicky prokázal pleomorfismus mikroorganizmů (fenomén přeměny do zřetelně odlišných životních forem) a současně zdokonalil metodu kultivace virů. Je vynálezcem proslulého vysokofrekvenčního zařízení modulovaného nízkofrekvenčními kmity, jejichž použití vede k likvidaci zhoubných mikroorganizmů uvnitř lidského těla, aniž by nemocnému nějak ublížily. Metodě je přičítáno úplné vyléčení mnoha druhů rakoviny, tuberkulózy, syfilidy, herpes, gonorrhoea, zápalu plic a řada šedých zákalů……

Frekvenční terapie j ověřená a mnoha lidmi používaná metoda, která umí obrovským způsobem stimulovat funkci imunitního systému. Tím dochází k postupnému vyléčení z mnoha nemocí. Odstraní se příznaky nemoci, ale dojde i k likvidaci příčin.

Jak tato stimulace probíhá.

Pomocí Super Ravo Zapperu či plazmových generátorů ničí choroboplodné mikroorganismy uvnitř lidského těla bez jakýchkoliv negativních účinků na lidský organismus. Pulsy, které procházejí tkáněmi, rozkmitají membrány bakterií a parazitů a dojde k jejímu protržení a zničení těchto zárodků. Viry jsou elektrickými impulsy buď zničeny nebo dojde k rozrušení povrchu viru a tím odhalení jeho imunitního systému a následně jeho přirozené likvidaci. Membrány lidských buněk jsou řádově stotisíckrát odolnější vůči elektrickým impulsům než membrány patogenních mikroorganismů. Tento vědecky podložený fakt zaručuje, že odborně prováděný zapping, nemůže poškodit nebo zničit zdravé lidské buňky.

Vhodné: prakticky při jakýchkoliv potížích ((boreliózy, chlamydie, roztroušená skleróza, astma, alergie, dna, rýma, chřipka, bolesti zad, kloubů, zažívací potíže, žaludeční vředy, likvidace parazitů a další)

Nevhodné: pro lidi s kardiostimulátorem nebo jakýmikoliv většími kovovými implantáty.

Doba sezení: Toto je velice individuální. U jednoho člověka – zvířete, bude potřeba 1 hodina, u někoho jiného bude potřeba několik sezení a může to být i 20 hodin. Záleží na naměřených zátěžích.

více informací o přístroji Super Ravo Zapper a Plazmovém generátoru RPZ 14 najdete na:  www.zapper.cz

PLAZMOVÝ GENERÁTOR RPZ 14

plasma

ˇF-Scan Compact

F_SCAN_COMPACT

 

Článek byl publikován v FREKVENČNÍ TERAPIE.

Comments are closed.